Stig Marlon Weston

fotograf

Jeg er opptatt av hvordan vi sanser og oppfatter virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis. Kan fotografier gjenskape sannhet, eller avbilde og klargjøre den subjektive tolkningen?

Et underliggende spørsmål innen fotografiet er hvordan skal jeg få deg til å se ting slik jeg gjør?
Jeg lurer like mye på hvordan jeg skal få meg selv til å forstå hvordan jeg ser verden.

e: stig@weston.no
t: +47 91181588

 

English version further down.

I post a newsletter email twice a year.
You may subscribe here.


Oppdragsgivere

Akribe Forlag, Alt for Damene, Attac, Barne og Familiedepartementet, Byte, Clavis-Pharma, Cultura Bank, Diabetesforbundet, Den Norske Turistforeningen, Fagforbundet, Grønn Hverdag, Juristkontakt, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, MusikkPraxis, NCC, NHO, Norsk Folkehjelp, Norsk Sykepleier Forbund, OBOS, Oslo Chorale Selskap, Parkteateret, Poio, Pressekontoret, Radisson hotels, Thon Hotels, Rikshospitalet, SKULD forsikring, Sosialistisk Venstreparti

 

CV

Daglig leder Cyan :studio
Deltaker på kunstnerkollektivet Dostoprimetschjastelnosti i Berlin, organisert som et frittstående studium under Kunsthochschule Berlin-Weissensee
Utdannet fotograf ved Strømmen vgs og Stokmarknes vgs
Medlem FFF
 

Utvalge Separatutstillinger

 ´Holt´, Bærum Kulturhus, Bærum
 ´Månelyst´, SAGA fotosenter, Inderøy
´Sampling Nature´, A und V Galerie, Leipzig
´Landkjenning´, Galleri Pontoppidan, Oslo
´Sommerminner´, Galleri Elenor, Oslo
´Om disse veggene kunne snakke´, Dostoprimetschatjelnosti, Berlin
´Naturlig´, Milleniumskonferansen, Oslo

Utvalgte Kollektivutstillinger

Inside the Shadow, Arthouse1, London
#BliHus, Rådhusgalleriet, Oslo
Society of Scottish Artists Annual, Edinburgh
December Salon, Shoot gallery, Oslo
Scientificious, Manifest Gallery, Cincinnati, USA
Deler av en by, Galleri Vulkan, Oslo
Stipendutstillingen, Galleri Ramfjord, Oslo
Using Photography, Dortmund Künstlerhaus, Dortmund, Tyskland
Høstutstillingen, Kunstnernes hus, Oslo
Magnetic Truths, Artists Wanted, New York, USA
Fotografiets dag, juryert utstilling, Preus Fotomuseum, Horten
Rituals of Recreation, omreisende utstilling av The Photographic Angle, England
Limbo, Galleri Maria Veie, Trøndelag
Fotofestivalen, Vågå
Østlandsutstillingen
London Contemporary Photography Fair, London

Utvalgte Utsmykninger, Stipend, Priser og AiR

Air - Can Serrat Art centre
Pris - Working Artist Photography Award
Utsmykning - ICART
Utsmykning - Art Consult Germany
Stipend - Statens Kunststipend – diversestipend
Pris - Galleri Ramfjord Stipendutstilling, 1.pris
Pris - Grand Prize Winner, The Focus Project - Artist Wanted
Stipend - Oslo Kommune Kulturetaten - Raske Resultater kulturinnovasjon
Utsmykning - Norsk Sykepleier Forbund
Stipend - Norsk Fotografisk Fond – prosjektstøtte
Pris - Finalist TZIPAC - awards
Pris - Åpen Klasse-Gull, Gullsnitt
Utsmykning - Berlin Radisson SAS hotell

 

 Stig Marlon Weston

photographer

I am interested in how our senses perceive reality before our unconscious interpretation clouds the subjective experience. Can photographs recreate the truth, or manage to depict and clarify the subjective interpretation?

An underlying goal of photography is to make you see the world the way I do.
I am more concerned with how I can use photography to show myself how I see the world.

e: stig@weston.no
t: +47 91181588


CV

Manager Cyan :studio
Participant at the artist collective 'Dostoprimetschastelnosti in Berlin, an independent course by the department of art at the Berlin-Weissensee university
College of photography, Strommen/Stokmarknes -Norway
Member of FFF

Selected exhibitions

Grove, Baerum House of Culture, Baerum - Norway
Opening exhibition, SAGA gallery & photography centre, Trondelag-Norway
´1:1´-Magnetic truths, Artist Wanted, New York, USA
Sampling Nature, A un V gallerie, Leipzig
Paperworks,Cyan :gallery, Oslo
To make land,Gallery Pontoppidan, Oslo
Summer reminiscence, Gallery Elenor, Oslo
If these walls could talk, Dostopriemtschjastelnosti, Berlin
Natural, The Milleniumsconference, Oslo

 

Selected group shows

Inside the Shadow, Arthouse1, London
#BliHus, Rådhusgalleriet, Oslo
Society of Scottish Artists Annual, Edinburgh
December Salon, Shoot gallery, Oslo
Scientificious, Manifest Gallery, Cincinnati, USA
´Playground/District 12´, Vulkan gallery, Oslo
´Using photography´, Dortmund Kunstlerhaus, Germany
State Autumn Exhibition, House of Artists, Oslo, Norway
Day of Photography-festival juried exhibition, Preus Museum of Photography, Norway
´Recreation´, Travelling exhibition by The Photographic Angle, England
´Dekor´, Cyan :gallery, Oslo
´Limbo´, Maria Veie Gallery, Trondelag
The Photofestival, Vågå
Dostoprimetschjastelnosti, Berlin
State Regional exhibitions, travelling eastern region, Norway
London Contemporary Photography Fair, London

 

Selected Commissions, Grants, Prizes and AiR

AiR- Can Serrat Art centre
Prize - Working Artist Photography Award
Commissioned art - ICART
Commissioned art  - Art Consult Germany
Grant - State Artists grants – miscellaneous grant
Prize - Galleri Ramfjord juried grants exhibition - 1.prize
Prize - Grand Prize Winner, The Focus Project - Artist Wanted
Grant - Oslo Municipality dep. of Culture -  cultural innovation support
Commissioned art - Norwegian Association of Nurses
Grant - Norwegian Photographic Fund, (NoFoFo), project support
Prize - Finalist TZIPAC - awards
Prize - Norwegian association of photographers annual awards - Gold medal, personal work
Commissioned art - Berlin Radisson SAS hotell