Artist´s proof

Disse fotogrammene blir laget som små samarbeidsprosjekter hvor jeg gir fra meg store deler av kontrollen under fotogrammeringen til folk jeg slik at de kan forsøke å dokumenter sitt syn på en opplevelse vi deler.
Etter å ha forklart grunnlaget for fotogram-prosessen lar jeg mine samarbeidspartnere selv velge hvordan de ønsker å eksponere filmen.

Når jeg fremkaller og kopierer bildene bruker jeg negativene som et utangspunkt for min egen tolkning av evenementet. All bildene i denne serien blir samlet sammen og laget under kunst-relaterte eventer hvor jeg har vært med som deltaker, enten som en utstiller, organisator, taler eller lignende.

 

Artist´s proof

These photograms are made as collaborative efforts with me as the artist giving up large parts of my control over the result to the people I share my documentes experience with. After explaining the basis of the photogram process I let my collaborators choose their own way of making the imprint on the film. 

When developing and printing I use the negatives as a starting point for my own interpretation of the event depicted. All images have been collected during art-related event where I have been a participant. Either as an exhibiting artist, organizer, speaker or similar.

 

 

 


Serien er under arbeid. De fleste bildene ender opp som håndlagde analoge print.
Pris ved forespørsel

Project in progress. Most images end up as handmade analogue prints.
Price on request

 

 

2011-