Temafoto

Bilder til bruk på nettsider, årsrapporter og informasjonsmateriell kan vise noe mer abstrakt eller forenklet en avfotograferinger av ansatte og lokaler.