Temafoto

Bilder til bruk på nettsider, årsrapporter og informasjonsmateriell kan vise noe mer abstrakt eller forenkle en idè som speiler innholdet i tekst. Dette er bilder tatt i forbindelse med Norsk Sykepleierforbunds 100-årsjubileum.