Profetier

Laget under to kunstneropphold ved det spanske kunstsenteret Can Serrat ved foten av fjellet Montserrat, regnet som et hellig fjell og hjemmet til Catalonias skytshelgen Maria, la Moreneta - jomfruen av Montserrat.
Jeg har utforsket fjellet og historiene rundt de mystiske lysene som har blitt observert på himmelen her. Disse kameraløse fotografiene viser hvordan et fjell kan lage bilder av seg selv og fortelle historien sin fra et eget synspunkt.

"Cent cims er unike print laget direkte på gammelt fotopapir av lys og skygge fra steinvarder på fjellet, som er satt opp for å veilede vandrere og pilgrimmer.

"Celestial" er pinhole fotografier av soloppgang og solnedgang over fjelltoppene.

"Landmarks" er kjemigrammer av individuelle fjelltopper.

"Tears of St Lawrence" er en samling kjemigrammer av småstein tatt fra toppen av fjellet. Tittelen referer til det gamle navnet på meteorstormn Perseidene og bildene viser hvordan steinne kan a sett ut som meteoritter på vei over himmelhvelvingen.

"Perseides" er kjemigram av stein som gjenskaper de som meteoritter som lyser opp himmelen.

 

Divinations

Made during two artist residencies in Spain, at the Can Serrat art center by the mountain of Montserrat.
The mountain is regarded as holy and the spiritual center of one of Catalonia´s patron saints, la Moreneta – the Virgin of Montserrat.
I explored the mountain and the story of mystical lights that are said to be seen in the sky there. These cameraless photographs shows how a mountain can make it´s own portrait, telling a story that let´s us interpret the history of the place from a new vantage point.

«Cent cims» is a series of heliograms made outside on the mountain. Montserrat is also called La muntanya dels cent cims in catalan, which translates as the mountain of a hundred peaks.
These are unique prints made directly on vintage photographic paper, depicting the imprint of stone cairns along the mountaintrails, guiding pilgrims and travellers along their way.

"Celestial" is a series of pinhole photographs showing the sunrise or sunset from the vantage point of different mountain peaks.

"Landmarks" is a set of chemigrams with imprints made of the physical mountainpeaks. These are unique prints made directly on vintage photographic paper, showing the rockface on the tip of seven different peaks.

«Tears of St Lawrence» is a collection of chemigrams of pebbles taken from the top of the mountain. The title refers to the old popular name for the Perseides meteor shower, and the images shows how the rocks might have looked as meteorites when seen as lights in the sky.
These are unique prints made directly on vintage photographic paper that can be mounted as a wall installation.

"Perseides" are unique prints recreating mountain rocks as meteorites lighting up the night sky.


Handmade original photograms and chemigrams on silver gelatin paper and photographic pinhole prints.

Unique prints -  variable sizes
price on request
 

2016-17