Elementer

Hvilken vei beveger tiden seg? Når tids­linjen strekkes oppover, bakover eller utover blir bildet mer gjen­kjennelig. Hva kommer først, mørket eller lyset, vannet eller snøen? Hvor lenge er 30 avgjør­ende øyeblikk, et halvt minutt eller en måned?

Serien består av 4 sammen­satte farve-foto­grafier, hver på 30 enkelt-bilder.

 

 

Elements

Which way does time move? When the time­line is streched upwards, backwards or outwards, the picture becomes recognizable. What comes first, dark or light, water or snow? For how long does 30 decisive moments last, half a minute or a month?

The series consists of 4 composite colour photographs, each made up uf 30 single pictures.

 

 

 


lightjetprint

Edition 25 -  80cm x100 cm
Pris nr 1-10:  8000NOK
Pris nr 11-25: 15000NOK

 

2001