Empirisk

Prosjektet ble påbegynt under et kunstneropphold med Labverde ved en forskningstasjon i Amazonas, og skal gjøres ferdig på neste reise til Sør-Amerika. Jeg ble inspirert til å arbeide med det vitenskaplige blikket på naturen, og forsøke å fange denne erfaringen i bildematerialet.

Ved å benytte meg av vitenskaplig inspirert metodikk for å hente inn randomiserte prøver og avtrykk av landskapet setter jeg sammen bildesamlinger og collager som gir grunnlag for ny tolkning og forståelse av regnskogens biodynamikk.
En herbarisk samling av fotografiske avtrykk gir både en oversikt over hvilke planter som vokser på forskjellige høydenivåer i regnskogen og et inntrykk av variasjonene i luftfuktighet og lysmengde.
Fotografiske jordprøver avslører den jevne fuktigheten i jordsmonnet og elvevannets avtrykk på fotografisk materiale viser spor av de forskjellige elveleienes vannkvalitet.

Alle fotografiene er laget på stedet og skapt som originale og unike avtrykk av regnskogens vesen.


Fortsatt under arbeid
Håndlagde originale fotogrammer og lumigrammer på sølvgelatin fotopapir og fotografisk film.

Unike print -  varierende størrelser

2018-