Et annet rom

Et lite rom i 2 andre etage hadde et vindu som så ut over parkeringsplassen. Utsikten fra vinduene i 11.etasje ble fotografert og de tilhørende vindusrammene demontert og hengt opp foran veggene i rommet. Med bildene trykket på duratrans og hengt opp i de gamle vindusrammene og taklamper montert på veggen bak fungerte det hele som en rad lyskasser. Det ble litt trangere i rommet, men luftigere rundt ørene

Serien består av 4 fargebilder trykket på duratrans og montert i vindusrammer med tilhørende taklamper fra den opprinnelige bygningen.

 

Another room

A small rom on the 2nd floor had a window facing the parkinglot. The view from the 11th floor was photographed and remounted in the accompanying windowframes. Hung in front of the walls with ceilinglights mounted behind them. The room got less spacious but still more airy

The series consists of 4 colour duratransprints mounted in windowframes with accompanying ceilinglights.

 

 


duratrans

ca 150cm x 100cm
Pris kan diskuteres
 

2002