Holt

Tilbake på skogs­stiene rundt Oslo, hvor jeg som liten lekte og skapte fantasi­verdener forsøker jeg å la naturen lage sitt eget selv­portrett, i håp om å fange det primale blikket som bare barn og ville dyr har til felles. Kameraet har jeg latt ligge igjen hjemme. Under lyset fra månen bruker jeg skogen som et uten­dørs mørke­rom og spenner opp filmene mine slik at landskapet kan eksponere seg selv, uten å bry seg om min til­stedeværelse. Rifter og merker fra greiner og skiftende vær­forhold blir like mye en del av bildene som hvordan trærnes form kaster sine skygger.

Bildene lages som kontaktkopier, De største er i størrelse 106cm x 200cm-350cm. De lange smale er i størrelse fra 20cm x 100cm og det minste bildet her er 5cm x 15cm

 

 

Grove

Going back along the forest paths where as child I used to hide and play and construct worlds of fantasy, I today carry with me huge rolls of film. By ditching the camera and letting the forest do it«s own dirty work I hope to catch a glimpse of that elusive primal feeling that only the innocent young and the wild beast have in common. In the middle of the night I give mother nature the means to expose herself on my canvas of chemicals. I use the film to make life size contact prints. The tears and scratches are just as much a part of the imprint of the trees as the shape and shadow they leave on the material. And looking through the places of memory, I can still find the tracks of trolls.

Prints are made as life-sized contactsheets, the largest ones measuring 106cm x 200cm-350cm. The thin stripes are from 20cm x 100cm and the smallest one shown here is 5cm x 15cm

 

 

 


håndlagde analoge selentonede kontaktopier
Pris ved forespørsel

Handmade analogue seleniumtoned contactprints
Price on request
 

2011-2016