temaserie

temaserie

nyheter

nyheter

magasinbakgrunn

magasinbakgrunn


Illustrasjonsfotografi

Jeg liker ofte best fotografier som ikke bare er avbildende og arrangert men som kan bearbeides fotografisk så de uttrykker en stemning og opplevelse like mye som å vise et gjenkjennelig motiv.