temaserie

temaserie

 nyheter

nyheter

 magasinbakgrunn

magasinbakgrunn


Illustrasjonsfotografi

Jeg liker ofte best fotografier som ikke bare er avbildende og arrangert men som kan bearbeides fotografisk så de uttrykker en stemning og opplevelse like mye som å vise et gjenkjennelig motiv.