Kaffepause

Se. Hva ser du på. Se på meg når jeg snakker til deg. Sett fra min side. Se som tida flyr.

Serien består av 24 svart­hvitt foto­grafier, montert uten ramme og hengt i mønster. Størrelse per bilde 20x30 cm

 

 

Coffee break

Look. What are you looking at. Look at me when I'm talking to you. Seen from my side. Look how time flies.

The series consists of 24 b/w photo­graphs, mounted in order. Indivi­dual picture sizes 20x30

 

 


Håndlagde analoge fiberprint

Edition 3 -  20cmx30 cm
Pris nr -2:  2500NOK
Pris nr 3:   5000NOK

Hele serien: 25000NOK

1999