Landkjenning

Souvenirer gjør at nåtid og minner blandes sammen i det man finner noe og tar det med seg videre.
Bærbare referanser til opp­levelser som egentlig er bundet av tid og sted, skal vanlig­vis inneholde unike særpreg som kjenne­tegner opphavs­stedet. Unntaket er opp­levelser funnet i strand­kanten. Skjell og sand, bølge­polert stein og ukjente fiske­bein­fjær kan oppleves som unike av finneren og generiske av alle andre uten at det egentlig spiller noen rolle. De kommer nemlig fra havet og med den bak­grunnen kan vi alle kjenne oss igjen.

Hele serien består av 12 multi­ekspo­nerte  avfoto­graferte fotografier.


cibachromeprints

Edition 5 -  9cm x 9cm
Pris nr 1-2:  3000NOK
Pris nr 3-4: 5000NOK
Pris nr 5:    10000NOK

2005