Landkjenning

Souvenirer gjør at nåtid og minner blandes sammen i det man finner noe og tar det med seg videre.
Bærbare referanser til opp­levelser som egentlig er bundet av tid og sted, skal vanlig­vis inneholde unike særpreg som kjenne­tegner opphavs­stedet. Unntaket er opp­levelser funnet i strand­kanten. Skjell og sand, bølge­polert stein og ukjente fiske­bein­fjær kan oppleves som unike av finneren og generiske av alle andre uten at det egentlig spiller noen rolle. De kommer nemlig fra havet og med den bak­grunnen kan vi alle kjenne oss igjen.

Hele serien består av 12 multi­ekspo­nerte  avfoto­graferte fotografier.

 

 

Shoreline

Some walks along the shoreline lets the present meet the memories as you pick up some memento to take along with you. Portable refe­rences to expe­riences bound by time and space are normally unique or special, in some way connected to their place of origin. The exception is expe­riences found along the shore. Shells and sand, wave­polished rocks and fish­bones of unknown origin can be percieved as unique by the finder and generic by everyone else, and it doesn't matter. They all come from the sea and with that back­ground we can all relate.

The series consists of 12 multi­exposed rephoto­graphed photo­graphs.

 

 

 


cibachromeprints

Edition 5 -  9cm x 9cm
Pris nr 1-2:  3000NOK
Pris nr 3-4: 5000NOK
Pris nr 5:    10000NOK

2005