Kongressfoto

Bilder som skal både kunne gis ut til bruk av pressen underveis, arkiveres som dokumentasjon og være nyttig for medlemsblad, nettsider og internbruk.

Ofte med tett program og parallelle hendelser er det viktig å kunne være med hele tiden og kjenne det planlagte programmet godt før fotograferingen starter. Med fokus på å fange de ekte øyeblikkene er det likevel mulig å legge inn sesjoner med mer formelle portretteringer dersom deltakerne har tid til det.