Magasinillustrasjon

Bilder som ble laget for å illustrere en sak om de styrende institusjoners manglende kjennskap og  dårlige innhenting av fakta og kunnskap om forhold i eldreomsorgen. Laget for Norsk Sykepleier Forbund.