Naturlig Form -2

Fotograferte skygger, et motiv uten fysisk form, men med gjen­kjen­nelige linjer. Motivet slik man kan huske det eller beskrive det for seg selv. Malt i farger over en uskarp avstand.

Serien består av 15 fargefotografier av multieksponerte, prosjiserte skygger fra tradisjonelle vase-blomster.
Fotografert på film, med hjelp av en prosjektor og håndholdte fargefilter.

 

 

Natural Design -2

Shadows photo­graphed, a motif with recog­nizable shape but without physical form. The motif remem­bered and described. A colourful portrait made through a veil of distance and memory.

The series consists of 15 colour photo­graphs of multi-exposed, projected shadows of traditional bouquet flowers.
Made on film, with a projector and handheld colour filters.

 

 

 


c-prints

Edition 10 -  40cmx60 cm
Pris nr 1-5:  7000NOK
Pris nr 6-10: 10000NOK

1996-2004

 

Naturlig Form -1

Jeg lager avtrykk av de små tingene i naturen. Det er de som lager mønstrene i det store land­skapet. Nærheten til motivet når det fysisk ligger direkte oppå filmen skaper et avtrykk mer naturlig enn all verdens dyktige filter­bruk. Lyset i mørke­rommet er en brutal bestrål­ning som skjærer halvveis gjennom tynne groblader og ned på filmen. Bildet blir bevart som en atom­skygge etter at soppskyen har blitt sugd ut av venti­lasjons­systemet.

En serie bilder laget som storformats filmfotogrammer i mørkerommet, uten bruk av kamera.


Natural Design -1

I make prints of the small things in nature. The things that make up the parts of the pattern in the larger landscape. The close­ness to the motif when it is physi­cally touching the film makes an imprint more natural than the fanciest lighting and filter use. The darkroom light brutally cuts through the thinner leaves and draws a perfect line along all sharp contours. The picture is left as an atomic imprint after the mushroom cloud has been sucked out throught the venti­lation system.

A series of images made without a camera but as darkroom photo­grams on sheet film.
Handmade selenium-toned silverhalid fiberprints

 

 


Håndlagde selenium-tonet analoge fiberkopier.

Opplag 25  20cmx25 cm
2000 NOK
 

1996-2004