Prisvinner


Fagpressens Fotopris 2019

Jeg ble tildelt Fagpressens Fotopris i juni, sammen med fotograf Signe Marie Andersen og Tidsskriftet Sykepleien for våre bilder i deres temanummer om isolasjon og helse. Jeg lagde en fotoreportasje om opplevelsen av å være på isolasjonscella på fengselet. Ikke så lett når man ikke får fotografere noen folk eller stedsspesifikke detaljer, så jeg fokuserte på opplevelsen sett fra den innsattes perspektiv.

Juryen uttalte om vinnerarbeidene:
"Årets fotopris deles mellom to fotografer som på hver sin måte har illustrert temaer som både er utfordrende å bildelegge og som legger begrensninger på hvor nært fotografen kan gå. Fotografene løser oppgaven med henholdsvis minimalistiske virkemidler og med symbolmettede bilder som med sitt uvanlige bildespråk og dobbel bunn vekker leserens interesse for temaet og teksten.

Fagpresseprisen