Norsk Sykepleier Forbund

Bestilt utsmykning til NSF sitt kontorbygg

Laget i samråd med hver avdeling som skulle utsmykkes. Utgangspunktet var et ønske om å involvere de ansatte i bildene, og å vise tilknytning til enten området rundt hovedkontoret, for Tidsskriftet Sykepleien, eller for områdene hvor avdelingene arbeidet, Oslo og Akershus.

Alle som skulle være med i bildene fikk lov til å komme med ønsker om hvor de ville fotograferes, samtidig som ingen skulle prioriteres som personlige portrett.

Hver avdeling fikk en egen design på bildene samtidig som alle bildene var laget av digitalt sammensatte kollager av kvadratiske bilder.