holt

holt

lekeplass/bydel 12

lekeplass/bydel 12

artist´s proof

artist´s proof


Om avtrykk

Bilder som handler om det å samle objektive avtrykk av subjektive opplevelser.

Considering the imprint

Pictures contemplating the process of collecting imprints and proof.