landkjenning

landkjenning

memento

memento

naturlig form

naturlig form


Om minner

BIlder som handler om det å huske og gjenkjenne ting vi tror vi har sett.

About memories

pictures thinking about the process of remembering