dekor

dekor

 jordnær

jordnær

 utsikt

utsikt


Om å se

BIlder som handler om det å se og hvordan vi styres av det ubevisste blikket.

About looking

Pictures looking at the process of seeing