dekor

dekor

jordnær

jordnær

utsikt

utsikt


Om å se

BIlder som handler om det å se og hvordan vi styres av det ubevisste blikket.

About looking

Pictures looking at the process of seeing