Om disse veggene kunne snakke #1 og #2

Gamle vegger i en bolig­blokk i øst-Berlin. Tidligere arbeids­kontor, sosial­kontor, bank og endeløse venterom. Tiden står stille i betong. Under tapeten var skyggene fra bygningens tidligere liv fortsatt merkbare.

#1 er 3 svarthvite collager med foto­grammer laget på svarthvitt fotopapir hengt rett på veggen.

Etter å ha bodd i bygningen i 2 måneder var stem­ningen merkbart for­skjel­lig og jeg forsøkte å foto­grafere det jeg håpet ville være avtrykket som satt igjen i veggene etter at vi hadde dratt derfra.

#2 er laget  som en sammenhengedne serie foto­grammer på fargefotopapir hengt på veggen.

 

If these walls could talk #1 and #2

Walls in an old residential building in east Berlin. Former employment office, social offices, bank and endless waiting rooms. Time stands still in concrete. Under the wallpaper were the shadows from the buildings earlier life hidden but still very present.

The series consists of 3 collages with b&w photograms made on photopaper hung straight on the wall.

After having lived in the building for 2 months the atmosphere was noticably different and I tried to photograph the impression I hoped we would leave in the walls after having moved out.

#2 is a photogram made on colour photopaper mounted straight on the wall.

 


analoge print

Pris kan diskuteres

 

2002