Om disse veggene kunne snakke #3

Gamle vegger i en bolig­blokk i øst-Berlin. Tidligere arbeids­kontor, sosial­kontor, bank og endeløse venterom. Tiden står stille i betong. Under tapeten var skyggene fra bygningens tidligere liv fortsatt merkbare og minner av ting som har vært trenger seg sammen på samme voerflate som nåtiden. Kan et øyeblikk oppfattes selvstendig og løsrevet fra minner?

Serien består av 7 farvefotografier av avfotograferte, prosjiserte lysbilder av tapet på tapet.

 

If these walls could talk #3

Walls in an old residential building in east Berlin. Former employment office, social offices, bank and endless waiting rooms. Time stands still in concrete. Under the wallpaper were the shadows from the buildings earlier life hidden but still very present.

The series consists of 7 colour photographs of projected wallpaper on wallpaper.

l.

 


Inkjet print

Edition 10 - 60cm x 80cm
Pris nr 1-15:  5000NOK
Pris nr 6-10: 9000NOK

 

2002