Vannhotellet - Radisson Berlin

Fotografiske collager laget til hotellet hvor et flere etasjer høyt akvarium fyller resepsjonsområdet. I hver etasje ble en fotokunstner invitert til å lage bilder til hver etasje, som skulle følge en felles mal med vann som tema. Jeg valgte å jobbe med Vannets foranderlighet og universalitet. Uendelige antall mønstre som krysser betrak­terens tidligere opple­velser av elementet.

 

 

Water hotel - Radisson Berlin

Photographic collages made for the hotel where a several stories tall aquarium fills the reception area. A separate photoartist was commissioned to create images for each floor, that would fit a common standard with the theme of water. I chose to work with waters changing and yet still universal nature. Infinite numbers of patterns rippling across the viewers prior experiences of the element.

 

 

 


prints on canvas and steel

prints made for hallways and corridors:   180cmx80cm
prints made for rooms and suites:    varying sizes