Sommerminner

Bilder av blomster fra sommeren i fjor. Farge­rike minner med vage konturer. Jeg oppdaget blomster­hagen i botanisk hage en sommer og savnet den veldig vinteren etter. Neste sommer gikk jeg tilbake og opp­daget hvordan det egent­lig hadde sett ut. Blomst­ene fra i fjor vil vel alltid være vakrest, så det var de jeg ønsket å for­evige.

Jeg liker den vage nærheten uskarpe bilder gir. Så nært at jeg ikke ser og kan la minnene flyte fritt. Jeg vet at blomst­ene har for­skjel­lige navn og kjenne­tegn, men det er ikke viktig. Helheten og farge­rik­dommen fyller synet av sol og fjor­årets sommer kjennes nær igjen.

Serien består av 50 bilder. Inkjet på akvarell­papir. Presen­tert liggende utover gulvet, umon­tert.

Summerreminiscence

Photographs of flowers from a summer past. Colour­ful memories with vague contours. I came upon the botanical gardens in full bloom one summer and missed it so the follow­ing winter. Next summer I went back and dis­covered how it really looked. The flowers of yester­year will always be more beauti­ful, so those were the ones I wanted to capture on film.

The series consists of 50 photo­graphs. Presented as an instal­lation, lying on a green carpet on the floor unmounted.

 

 


inkjet on watercolourpaper

Signert, unummerert. -  20cm x 30 cm
Pris: 1200,-
 

1998/2003