Sommerminner

Bilder av blomster fra sommeren i fjor. Farge­rike minner med vage konturer. Jeg oppdaget blomster­hagen i botanisk hage en sommer og savnet den veldig vinteren etter. Neste sommer gikk jeg tilbake og opp­daget hvordan det egent­lig hadde sett ut. Blomst­ene fra i fjor vil vel alltid være vakrest, så det var de jeg ønsket å for­evige.

Jeg liker den vage nærheten uskarpe bilder gir. Så nært at jeg ikke ser og kan la minnene flyte fritt. Jeg vet at blomst­ene har for­skjel­lige navn og kjenne­tegn, men det er ikke viktig. Helheten og farge­rik­dommen fyller synet av sol og fjor­årets sommer kjennes nær igjen.

Serien består av 50 bilder. Inkjet på akvarell­papir. Presen­tert liggende utover gulvet, umon­tert.


inkjet på akvarellpapir
Signert, unummerert
20cm x 30 cm
Pris: 1500NOK


 

Naturlig Form -1

Jeg lager avtrykk av de små tingene i naturen. Det er de som lager mønstrene i det store land­skapet. Nærheten til motivet når det fysisk ligger direkte oppå filmen skaper et avtrykk mer naturlig enn all verdens dyktige filter­bruk. Lyset i mørke­rommet er en brutal bestrål­ning som skjærer halvveis gjennom tynne groblader og ned på filmen. Bildet blir bevart som en atom­skygge etter at soppskyen har blitt sugd ut av venti­lasjons­systemet.

En serie bilder laget som storformats filmfotogrammer i mørkerommet, uten bruk av kamera.


Håndlagde selenium-tonet analoge fiberkopier.
Opplag 25 

1996-2004


 

Naturlig Form -2

Fotograferte skygger, et motiv uten fysisk form, men med gjen­kjen­nelige linjer. Motivet slik man kan huske det eller beskrive det for seg selv. Malt i farger over en uskarp avstand.

Serien består av 15 fargefotografier av multieksponerte, prosjiserte skygger fra tradisjonelle vase-blomster.
Fotografert på film, med hjelp av en prosjektor og håndholdte fargefilter


c-prints
Opplag 10

1996-2004