Radisson Hotels

Radisson Hotels

Art Consult Germany

Art Consult Germany

Norsk Sykepleier Forbund

Norsk Sykepleier Forbund


Bestilte utsmykingsoppdrag

Bilder og utforming har blitt tilpasset oppdragsgivers ønsker utifra mine tidligere prosjekter og nye idèer som har blitt arbeidet frem.