Exhibition 23/5 - 30/8 2019


”Sommerminner”
- ved Studio Oscar, Lillestrøm

Utstillingen viser bilder fra tre forskjellige serier som alle springer ut fra ideen om å fotografere hvordan vår hukommelse viser oss bilder endret gjennom et slør av tid. Ved å bruke blomster og planter som et nøytralt subjekt er fokuset på å avbilde noe annet enn det som man ser her og nå, og istedet gjenskape det fremtidige minnesbildet.

Studio Oscar


Sommerminner

Bilder av blomster fra sommeren i fjor. Farge­rike minner med vage konturer. Jeg oppdaget blomster­hagen i botanisk hage en sommer og savnet den veldig vinteren etter. Neste sommer gikk jeg tilbake og ble overrasket over hvordan det egent­lig hadde så ut. Blomst­ene fra i fjor vil vel alltid være vakrest, så det var de jeg ønsket å for­evige.

Naturlig Form I

Jeg lager avtrykk av de små tingene i naturen. Det er de som lager mønstrene i det store land­skapet. Nærheten til motivet når det fysisk ligger direkte oppå filmen skaper et avtrykk mer naturlig enn all verdens dyktige filter­bruk. Lyset i mørke­rommet er en brutal bestrål­ning som skjærer halvveis gjennom tynne groblader og ned på filmen. Bildet blir bevart som en atom­skygge etter at soppskyen har blitt sugd ut av venti­lasjons­systemet.

Naturlig Form II

Fotograferte skygger, et motiv uten fysisk form, men med gjen­kjen­nelige linjer. Motivet slik man kan huske det eller beskrive det for seg selv. Malt i farger over en uskarp avstand.

Fargefotografiene viser multieksponerte, prosjiserte skygger fra tradisjonelle vase-blomster.