Holt

Holt

Divinations

Divinations

Empirical

Empirical

Om synspunkter
Bilder som handler om det å se verden utifra et annet utgangspunkt.


1 til 1

1 til 1

Lekeplass/bydel 12

Lekeplass/bydel 12

Artist´s proof

Artist´s proof

Om avtrykk
Bilder som handler om det å samle objektive avtrykk av subjektive opplevelser.


Cum grano salis

Cum grano salis

Papirarbeider

Papirarbeider

Et annet rom med utsikt

Et annet rom med utsikt

Om det fotografiske
Bilder som handler om den fotografiske prosessen og hva et fotografi er.


Dekor

Dekor

Utsikt

Utsikt

Jordnær

Jordnær

Om å se
Bilder som handler om det å se og hvordan vi styres av det ubevisste blikket.


Landkjenning

Landkjenning

Sommerminner

Sommerminner

Om disse veggene kunne snakke

Om disse veggene kunne snakke

Om minner
BIlder som handler om det å huske og gjenkjenne ting vi tror vi har sett.